Soomes edastatakse e-arvetena 75% kõikidest saadetud arvetest, see tähendab, et suurem osa arvetest on e-arved. Eestis on kõikidest ettevõtetest ainult 3% organisatsioonidest võimelised saatma ja vastu võtma e-arveid.


Milleks vajame e-arvete saatmiseks e-arvete operaatoreid?


E-arvete konverteerimine teise formaati või kujuleNäiteks, kui Sulle saadetakse Soomest e-arve, siis võib selle formaat erineda Eestis kasutatavast formaadist. Sellisel juhul konverteerib operaator Sulle saadetud e-arve ümber Eestis kasutusel olevaks e-arveks ja edastab Sulle. Operaatorid konverteerivad ka arveid sellisele kujule, nagu Sinu ettevõte eelistab neid kätte saada (arve kujud on: e-arve, pdf, paberil arve). Ehk, kui Sulle saadetakse paberil arve, kuid Sina soovite vastu võtta ainult e-arveid, siis konverteerib e-arvete operaator saadetud paberarve ümber e-arveks. Kokkuvõtvalt konverteerib e-arvete operaator arve Sinu jaoks kõige sobivamale kujule ja toob kohale.

Operaatorid teevad e-arvete saatmise turvalisemaks. Tänu operaatoritele on raamatupidamistarkvaral kindel partner, kellelt saab e-arveid vastu võtta.

Kulude sääst: raamatupidamistarkvaradel on oluliselt lihtsam ehitada integratsioon operaatoriga, kui ehitada eraldi integratsioonid kõikide teiste tarkvaradega.

Lisaks liigutavad operaatorid andmeid pankadesse (ka eraisikutele, näiteks Telia arve tuleb otse panka).


Mis on e-arve?


E-arve on arve, mis on masinloetav. Seega kui e-arve jõuab tarkvarasse, siis on seal kõik vajalik informatsioon tarkvarale arusaadaval kujul olemas. Eesti pangaliidu standardile vastav 1.2. e-arve versiooni sees on ka kohe kaasas pilt (pdf).


Selline näeb välja e-arve:


Kes pakuvad operaator teenust Eestis?


Eestis pakuvad operaator teenust Telema, Omniva, Fitek ja e-RIK. Teave selle kohta, kas organisatsioon võtab e-arveid vastu ning millist operaatorit ta kasutab, saab vaadata äriregistri teabesüsteemist rik.ee (kasuta otsingut, ettevõtte nimel klikkides kuvatakse ka info e-arvete vastuvõtmise kohta). Igal organisatsioonil saab olla leping ainult ühe operaatoriga, kuid operaatorid vahetavad ka omavahel e-arveid.


Lihtsustatult näeb e-arvete saatmine läbi operaatori välja selline:Seega julgelt e-arveid kasutama, saame ehk Soomest ette!