CostPocket.com aloittaa pitkäaikaisten asiakkaidensa haastattelusarjan.


Syventyäksemme perusteellisemmin käyttäjiemme ajatusmaailmaan ja kuullaksemme heidän mielipiteitään sekä palvelumme tämän hetken tilanteesta että tulevaisuudennäkymistä, keskustelimme kirjanpitopalvelua tarjoavan Ärikonsultatsioonibüroo Suntime OÜ:n hallituksen jäsenen Manivald Sternhofin kanssa.


Mitä mieltä Manivald palvelustamme on, sen voit lukea alempaa.
Manivald Sternhof, foto: Meeli Küttim


Olet ollut CostPocket.com:n käyttäjä aivan alusta lähtien?


Totta – he aloittivat CostPocket.com:n tekemisen ja me tapasimme heti alussa.


Kuinka paljon CostPocket.com-palvelu helpottaa nykyisin työtänne – mittaamme sitä joko ajassa tai helppoudessa tai jossakin muussa mittakaavassa?


Nykyään n. 98-99 % asiakkaistani käyttää CostPocket.com-sovellusta ja todellisuudessa se tarkoittaa sitä, että vaikka säästettyä aikaa onkin hankala arvioida, niin kuitit saapuvat minulle nyt jatkuvalla syötöllä, ns. tihkuen. Tämä puolestaan tarkoittaa sitä, että kun aiemmin kuitit saapuivat paketteina ja se merkitsi meille 18.-20. päivään asti periaatteessa ympärivuorokautista työtä, niin nyt tätä työtä on mahdollista järjestellä joustavammin, sillä kuitteja tulee koko ajan.


Samoin voimme alkaa kysellä ajoissa puuttuvia kuitteja asiakkailtamme, joiden pankkitilien tilanteet on jo 5. päivään mennessä tiedossa. Yksinkertaisuutta lisää vielä sekin, että voin tehdä tätä työtä nykyään käytännöllisesti katsoen missä tahansa, sillä kuitit ovat järjestelmässä kuvina. Se lisää liikkumisvapautta. Se muuttaa myös koko prosessin huomattavasti nopeammaksi.


Miten arvioit CostPocket.com-ratkaisun kehitystä ajassa – millainen se oli alussa ja millainen se on tänään?


Vaikka ratkaisun visuaalinen puoli, sovellus yms., onkin suurelta osin jäänyt samaksi, niin valtava edistys on tapahtunut juuri tietojen laadun osalta, ja se on poikien kehitystoiminnan suora tulos. Ratkaisua on jatkuvasti täydennetty. Koska minulla on ollut onni olla CostPocket.com:n käyttäjä suhteellisen alussa, niin olen osin saattanut olla jopa liian julkea kehitystoiveitteni ilmaisussa 🙂


Automatisointi koskee jo nyt pääosaa elämänaloista – saavutammeko tulevaisuudessa sen, että koko kirjanpitoprosessi on automatisoitu?


Mitään ei ole tehtävissä – kirjanpitäjän ammatti ei katoa ilmeisesti mihinkään, mutta työn sisältö muuttuu – painopiste tulee olemaan enemmän tietojen tarkastuksessa, ei enää käsin tapahtuvassa tietojen syötössä. Tämä puolestaan antaa mahdollisuuden keskittyä enemmän tietojen analysointiin.


Kuulin, että teitte viime kuussa myös omissa määrissänne uuden ennätyksen?


Kyllä, kasvu on ollut vaikuttavaa – päivittäinen kuittimäärämme ylittää jo ajoittain aiemman kuukausimäärän. Se osoittaa puolestaan tietoisuuden kasvavan. Myös ajatustapa on muuttunut – minulla on asiakkaita, jotka aiemmin jatkuvasti hukkasivat kuittejaan, mutta nyt heillä ei enää ole sitä ongelmaa, sillä he kuvaavat kaikki kuittinsa heti.


Miten näet palvelun kehittyvän? Mitä seuraavaksi?


Siinä missä toimivuuden kannalta on CostPocket.com:n oma ympäristö kunnossa, näen kehittymisen varaa nimenomaan talousohjelmistojen puolella – jotta CostPocket.com-kanavan kautta tulevaa tietoa olisi entistäkin parempi hyödyntää ohjelmistopuolella.


Sähköisten kuittien viime vuosien kehitykseen liittyen – etkö näe, että jossain vaiheessa voi tulla tilanne, että paperikuittien määrä romahtaa?


Sellaista tilannetta, että kuitteja ei enää lainkaan olisi, on vaikea kuvitella – pikemminkin kysymys on erilaisista lisätoiminnoista, joita on mahdollista käyttää. Esimerkiksi kirjanpitoon toimitettavien asiakirjojen luettelo ei varmastikaan rajoitu vain kuitteihin. Avainsanana tässä on kaiketi palvelun monipuolistaminen. Asiakirjojen siirtämistarve pysyy väistämättä ennallaan, esimerkiksi yritysten kanssakäymisessä Venäjän kanssa. Epäilen, että siellä paperikuitit eivät vielä kovin pian siirry sähköisiin kanaviin.


Itse näen, että Viro on joidenkin uusien ratkaisujen testaamiseen ihanteellinen paikka – meillä on paljon startup-yrityksiä, paljon erilaisten kansainvälisten yritysten kirjanpitokeskuksia, jotka ovat valmiita testaamaan uusia asioita täällä, pienillä markkinoilla.


Aivan, CostPocket.com:n ratkaisusta voisivat olla kiinnostuneita ne henkilöt, jotka kuvaannollisesti maksavat kirjanpitäjille palkkaa. Käyttämällä CostPocket.com:n ratkaisua kyseiset kirjanpitäjät voivat olla merkittävästi tuottavampia, sillä he pystyvät palvelemaan samassa ajassa suuremman määrän asiakkaita ja tarjoamaan huomattavasti kalliimpia ja suurempaa lisäarvoa luovia palveluja.


Toimiston kannalta se antaa myös mahdollisuuden suunnitella töitä merkittävästi paremmin, sillä kuitteja tulee jatkuvasti. Älkäämme unohtako sitäkään, että nykyiset kuitit haalistuvat lukukelvottomiksi valossa suhteellisen nopeasti, siksi ne täytyy skannata tai kuvata. Laki määrää, että kuitin tulee säilyä muuttamattomana – olkoon se sitten kuva tai skannaus.


Jos palataan vielä useissa yhtiöissä käytössä oleviin käytäntöihin, niin ilmeisesti monissa niistä kului menotositteiden paperille liimaamiseen laatikoittain paperia, jota seurasi skannaus ja taas uudelleen tulostus. 🙂


Totta – pienessäkin toimistossa siihen kului toisinaan kokonainen laatikollinen paperia kuukaudessa.

 

Meistä itsestämme vaikuttaa siltä, että yhdeksi tulevaksi kohdemarkkina-alueeksi suunnitelemamme Skandinavia edustaa pikemminkin sellaista konservatiivista linjaa, jossa kaikenlainen sähköisen tai automaattisen järjestelmän käyttöön ottaminen edellyttää jonkin ammattiyhdistyksen yms. ohittamista.


Kyllä, samaan aikaan Viron osalta näen, että talousohjelmistojen tuottajatkin voisivat osoittaa enemmän aloitekykyä, ja sen sijaan, että jokainen kehittää omaa ratkaisuaan, ne voisivat ottaa yksinkertaisesti käyttöön CostPocket.com:n ratkaisun.


Lopetukseksi – onko Sinulla itselläsi meille jotain suosituksia tai neuvoja?


Kuunnelkaa asiakkaidenne toiveita ja kehittäkää palvelua niiden perusteella. Suosittelen tänään CostPocket.com:n palvelua kaikille yrittäjille, sillä se mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman tiedonvaihdon – tiedot siirtyvät kirjanpitoon nopeammin ja myös johtaja saa nopeammin tietoa johtamispäätösten tekemiseen. Poistuu myös se vaara, että kuitit katoaisivat ja joku saisi sen vuoksi suuren maksuvaatimuksen.

 

Kiitämme Manivaldia ajatustensa jakamisesta! Pian voit lukea seuraavan kiinnostavan henkilön haastattelun!


Google pay img Apple pay img