Menoluokkien jako on pääsääntöisesti jokaisessa yrityksessä määrätty yrityksen tiedontarpeen mukaan. Tämän vuoksi kyseessä olevan yrityksen kirjanpitäjän tulisi määrätä CostPocket-sovelluksessa tarkemmin menoluokkien käyttö.


CostPocket sovelluksessa esitetään tyypillisimmät tilanteet, ja jos tarkempia ohjeita ei ole, suosittelemme käyttämään niitä:


AUTO-menoluokka on sopiva määrittää sellaisten menotositteiden osalta, joilla on ostettu autoon yrityksen työtehtävissä polttoainetta, huoltoaineita, palvelua (renkaanvaihto, korjaus, huolto), tai käyttöön liittyy pysäköintikustannuksia. Kaikki kustannukset, jotka liittyvät suoraan autoon.


KULJETUS-menoluokkaan sopivat kaikki ostetut kuljetuspalvelut, kuten linja-autoliput, taksimatkalaskut, juna- ja lentoliput.


LIIKETOIMINTAKUSTANNUS on yleisin menoluokan nimike ja riippuu enemmän yritysten toimialasta. Tähän sopivat kaikki toimistoon liittyvät kustannukset (toimistotarvikkeet, sanomalehdet, sisustus, korjaus, huolto jne.)


EDUSTUSKUSTANNUS menoluokka sopii tilanteissa, joissa on maksettu vieraiden vastaanottoon liittyviä kustannuksia (ravintolalasku, kaupasta toimistoon ostettu ruoka, kahvi jne.), samoin omille työntekijöille tarjotut edut (ravintolassa syöminen, ruoka toimistoon, muu) ja lahjat. Kaikki kustannukset, jotka eivät ole suoraan sidoksissa yrityksen päätoimintaan, vaan etujen tarjoamiseen vieraille tai omille työntekijöille.


MUU KUSTANNUS menoluokka sopii käytettäväksi tapauksissa, jotka eivät sovi suoraan yhteenkään edellisistä menoluokista. Esimerkiksi komennuskustannukset (majoitus jne.)Suosittelemme aina täsmentämään kirjanpitäjän kanssa, millä tavoin hän haluaa menoluokkien määrityksen toteutettavaksi, sillä tehtyjen valintojen perusteella kirjanpitäjän on helppo jakaa menot kirjanpidossa ja suorittaa verolaskentoja.


Verotuksen erityispiirteet koskevat henkilöautoista tehtäviä menoja (pääsääntöisesti ei voi pyytää takaisin 100 % arvonlisäverosta) ja edustusmenoja, joita verotetaan eri pykälien perusteella (joko luontoisetu tai lahja tai vieraiden vastaanottaminen).


Ja ehdottomasti on suositeltavaa käyttää mahdollisuutta lisätä kommentti, jolla voi selvittää kirjanpidolle tarkemmin syntyneen kustannuksen sisältöä. Esimerkiksi komennuskustannusten osalta lisätään tieto komennuksen kohteesta ja ajasta. Edustuskustannusten osalta tarkennetaan, kuka tavattiin.


Esim. oston osalta, missä hankittu tavara tai palvelu myydään edelleen, on syytä ilmoittaa myös tiedot. Kommenttikentän kautta voi lisätä tiedon siitäkin, mihin kohteeseen kyseinen kustannus liittyy.


Google pay img Apple pay img