Taloushallintoliiton hallituksen kokous on hyväksynyt CostPocketin Taloushallintoliiton yhteistyöjäseneksi.


Taloushallintoliitto edustaa kaikkia taloushallinnon palveluntarjoajia, kuten tilitoimistoja, palvelukeskuksia, talouskonsultteja ja alan ohjelmistotaloja. Samalla Taloushallintoliitto on myös Suomen suurin talous- ja palkkahallinnon kouluttuja.


-Tämä antaa CostPocketille näköalapaikan tarjota mm. ohjelmistotaloille ja yli 4000 tilitoimistolle digitaalisuuteen pohjautuvia palveluja ja teknologiaa helpottaen ihmisten arkea. Käytännössä tämä tarkoittaa paperien lisäksi muun sähköisen dokumentaation pilkkomista ja muuntamista sähköiseksi dataksi, joka kyetään ohjaamaan ohjelmistoon automaattisesti ilman manuaalisia ihmisen tekemiä toimenpiteitä. Tutkitusti tämä säästää mm. kirjanpitäjien aikaa 63% kuludokumentoinnin osalta, kertoo CostPocketin Senior Consultant Toni Kivinen.


CostPocket tulee olemaan aktiivisessa roolissa Taloushallintoliiton järjestämissä koulutuksissa ja tapahtumissa sekä viestinnässä liiton verkkosivuilla, Tilitoimistossa-lehdessä ja sähköisissä jäsentiedotteissa. Unohtamatta tietenkään liiton jäsenille tarjottavista eduista!

 

Suomen Taloushallintoliitto ry (TAL) on auktorisoitujen taloushallintopalveluita tarjoavien yritysten ja yhteisöjen valtakunnallinen toimialaliitto, jonka päämääränä on kehittää toimialaa yhdessä jäsenyritystensä kanssa. Taloushallintoliiton jäsenyritykset hoitavat yli 150 000 suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa. Liiton jäsenet tarjoavat mm. talousjohtamisen, verotuksen, palkkahallinnon, rahoituksen ja yrityskauppakonsultoinnin palveluja erityisesti pk-yrityksille.

https://taloushallintoliitto.fi/yhteistyojasenet/costpocketGoogle pay img Apple pay img