Mēs pastāvīgi cenšamies komunicēt ar mūsu klientiem un vaicāt atsauksmes, lai veidotu atgriezenisko saikni un uzturētu labas savstarpējās attiecības. 

Tāpēc jautājām vienam no mūsu pirmajiem klientiem Manivaldam Sternhofam no biznesa konsultāciju uzņēmuma Suntime, kā viņš vērtē mūsu pakalpojumu un kā, viņaprāt, mēs varētu to attīstīt un uzlabot nākotnē.

 

Jūs izmantojat CostPocket pakalpojumus jau no pašiem pirmssākumiem?

Tiesa. Mēs satikāmies jau pašā ceļa sākumā uzreiz pēc CostPocket oficiālās darbības sākuma.

 

Kāds ir jūsu lielākais ieguvums, strādājot ar CostPocket? Vai tas ir izmērāms laikā, lietošanas vienkāršībā vai kā citādi izmērāms?

Šobrīd es teiktu, ka aptuveni 98–99% manu klientu izmanto lietotni CostPocket, un tās sniegto vērtību var tieši ilustrēt ar ātrumu, kādā rēķini sasniedz grāmatvedību. Iepriekš mūsu grāmatveži pavadīja vismaz trīs dienas katru mēnesi, no 18. līdz 20. datumam, ievadot izdevumu dokumentus un sūtījumu pavadzīmes grāmatvedības programmā. Tagad mēs varam organizēt šo darbu elastīgākā veidā, jo CostPocket nodrošina vienmērīgu izdevumu dokumentu plūsmu visa mēneša garumā.

Šis process arī mums ļauj vieglāk konstatēt un pieprasīt trūkstošos dokumentus, tiklīdz konti ir saskaņoti, līdz katra mēneša 5. datumam. Arī ne mazāk būtisks ir fakts, ka mēs to varam darīt visur, kur esam, jo rēķini, kas tiek augšuplādēti un atrodas sistēmā, ietver arī pašu attēlu. Tas rada pievienoto vērtību tieši pārvietošanās brīvības ziņā, kā arī tas ievērojami paātrina procesu.

 

Kā jūs raksturotu CostPocket attīstību laika gaitā - kāda bija tā izmantošana sākumā salīdzinājumā ar to, kā ir tagad?

Lai gan pakalpojuma, lietotnes un citi vizuālie aspekti lielā mērā ir palikuši nemainīgi, mēs esam redzējuši milzīgu lēcienu datu kvalitātes ziņā. Tā ir tieša reference uz smago darbu, ko ir ieguldījuši dibinātāji. Risinājums ir ticis nepārtraukti uzlabots, un es ar prieku varu teikt, ka es, kā digitalizācijas partneris, esmu bijis šīs attīstības liecinieks. Es pat varētu teikt, ka, iespējams, reizēm esmu bijis pārāk prasīgs pret viņiem, lai virzītu tieši tos aspektus pakalpojuma attīstībā, kas man personīgi bija vajadzīgi.

 

Automatizācija šobrīd ietekmē pilnīgi visas dzīves jomas - vai, jūsuprāt, var būt tā, ka kādu dienu viss grāmatvedības process tiks automatizēts?

Tas nebūtu nekāds pārsteigums. Grāmatveža profesija, protams, nepazudīs, bet drīzāk mainīsies viņu darba pienākumi un veids, kā tie tiek darīti. Lielāks uzsvars tiks likts uz datu pārbaudi, nevis datu ievadi. Tas, savukārt, ļautu mums koncentrēties uz šo datu analīzi.

 

 

Mēs dzirdējām, ka nesen atkal pārspējāt uzņēmuma ieņēmumu rekordu?

Tas ir tiesa, attīstība ir bijusi milzīga. Ikmēneša ieņēmumu apjoms mēdz pārsniegt iepriekšējā mēneša ieņēmumu apjomu. Esam novērojuši arī attieksmes maiņu - man iepriekš ir bijuši klienti, kuriem ir bijusi tendence pazaudēt rēķinus un dokumentus, bet tagad tie tūlīt tos nofotografē.

 

Kas, jūsuprāt, ir tas virziens, kurā CostPocket vajadzētu attīstīt savus pakalpojumus? Kam būtu jānotiek tālāk?

Runājot par funkcionalitāti, es domāju, ka CostPocket pašreiz ir sasniedzis ļoti labu pakalpojumu sniegšanas līmeni, tomēr es redzu uzlabojumu iespējas grāmatvedības platformu pusē. Labāka CostPocket iegūto datu izmantošana ir virziens, kurā ir iespēja vēl attīstīties.

 

Saistībā ar e-rēķinu attīstību pēdējos gados - vai jūs neprognozējat, ka tuvākajā nākotnē samazināsies papīra dokumentu un rēķinu apjomi?

Es nevaru iedomāties papīra rēķinu un dokumentu pilnīgu pazušanu - tas drīzāk ir jautājums par pievienotās vērtības funkcionalitāti. Piemēram, grāmatvedībā iesniegto dokumentu saraksts neaprobežojas tikai ar dokumentiem un rēķiniem. Es šajā kontekstā izmantotu terminu sniegto pakalpojumu “dažādošana”. Dažādu dokumentu plūsma saglabāsies, piemēram, veicot darījumus ar Krieviju. Šaubos, ka papīra dokumentācija un rēķini tur tuvākajā laikā izzudīs.

 

Es personīgi redzu Igauniju, kā ideālu vietu, šādu pakalpojumu testēšanai. Mums ir daudz jaunizveidotu uzņēmumu, daudzi kopīgu grāmatvedības pakalpojumu centru, kas apkalpo savus korporatīvos birojus ārvalstīs. Viņi visi ir gatavi izmēģināt jaunus pakalpojumus šeit, salīdzinoši nelielā tirgū.

Es šaubos, vai pakalpojumu var pārdot tieši grāmatvežiem. Drīzāk, es domāju, ka pakalpojumam jābūt vērstam uz tiem cilvēkiem, kuri maksā grāmatvežiem algu. Izmantojot CostPocket, viņu grāmatveži var būt daudz efektīvāki, apkalpot vairāk klientu tajā pašā laika posmā un koncentrēties uz saviem sniegtajiem pakalpojumiem ar augstāku cenu un investīciju atdevi. No grāmatvedības biroja viedokļa tas nodrošina lielāku plānošanas elastību, jo dokumenti un rēķini tiek saņemti nepārtraukti. Tāpat neaizmirsīsim, ka čekiem, rēķiniem un pavadzīmēm ir tendence izbalēt tiešā dienas gaismā, tāpēc tie jebkurā gadījumā ir vai nu jāskenē, vai arī jāfotografē. Likums nosaka, ka izdevumu dokumenti ir jāarhivē tādā formā, kas ļauj atspoguļot to sākotnējā formā un izskatā.

 

Atgriežoties pie grāmatvedības procedūrām, kas tiek izmantotas uzņēmumos un korporācijās - ļoti daudzi joprojām uzlīmē kvītis un čekus uz papīra, ieskenē un pēc tam vēlreiz izdrukā - ik mēnesi “ejot cauri” papīra kastēm.

Tā ir taisnība - pat mūsu birojs, kas ir mazs, katru mēnesi izskatīja veselu papīra kasti.

 

Šobrīd mēs redzam, ka viens no mūsu galvenajiem mērķa tirgiem, kas ir Skandināvija, ir ar konservatīvu pieeju tādam pakalpojumam un šādas sistēmas ieviešanai, iespējams, būtu jāiziet caur arodbiedrību filtriem.


Jā, bet tajā pašā laikā es uzskatu, ka grāmatvedības platformu nodrošinātājiem būtu jāizrāda lielāka iniciatīva. Tā vietā, lai katrs izstrādātu savu risinājumu, viņiem vienkārši jāizmanto un jāpielāgo CostPocket izstrādātais risinājums.

 

Nobeigumā - kādi ieteikumi jums būtu mums?

Ieklausieties savos klientos un attīstiet pakalpojumu, pamatojoties uz viņu sniegto informāciju. Lai kur es dotos, es iesaku jūsu pakalpojumu uzņēmējiem, jo ​​tas ļauj ātrāk un efektīvāk apmainīties ar informāciju - dati tiek ātrāk pārsūtīti uz grāmatvedību, un vadītājiem ātrāk ir pieejama operatīva informācija, ļaujot pieņemt labākus vadības lēmumus. Tāpat tas samazina risku pazaudēt izdevumu dokumentus  un aktuālos nodokļu pieprasījumus.Google pay img Apple pay img